🌴 Betingelser

Jungle App IVS

Sankt Annæ Plads 9

1250 København K

CVR:  39912538

Generelt

Med Jungle App kan du finde spisesteder og barer som er udvalgt af lokale uafhængige kokke, baristaer, sommelierer og andre fagfolk i madbranchen. 

Du kan købe “DROPS”, som er billetter til retter, menuer og oplevelser på de steder, som er aktive på Jungle. Alle produkter leveres af vores samarbejdspartnere.

Jungle App formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør/leverandør. Det betyder, at Jungle App kun kan besvare spørgsmål om billetkøbet. Specifikke spørgsmål om tjenesteydelsen og/eller arrangementet kontakt da arrangøren.

Ved køb på Jungle App accepterer du disse generelle betingelser.

Bestilling og levering

Billetter købes og betales online via Jungle App. Ved bestilling angiver du dit navn, telefonnummer, e-mailadresse og kortoplysninger. Når betalingen er gennemført, fremsendes billetten pr. e-mail til den e-mailadresse, som du har angivet i forbindelse med bestilling.

Priser og gebyrer

Hvis intet andet er angivet, er priserne inklusiv moms.

Hvis intet andet er nævnt, er eventuelle billetgebyrer inkluderet i prisen.

De oplyste priser pĂĄ billetterne inkluderer ikke evt. kortgebyr.

Betaling

Billetter betales ved bestilling med betalingskort. Betalingen trækkes straks på dit betalingskort, når du har gennemført din bestilling. Følgende kort kan anvendes: Visa/Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB.

Betalingskortgebyr

Private betalingskort udstedt indenfor EU – ikke noget kortgebyr.

Firmakort udstedt indenfor EU – 2,2%

Alle betalingskort udstedt udenfor EU – 2,2%

Fortrydelsesret

I henhold til “Lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 2, nr. 12” er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten, og billetten kan derfor ikke refunderes med mindre arrangementet ikke gennemføres. Du kan altsĂĄ ikke fĂĄ pengene retur eller ændre dine købte billetter.

Produkter pĂĄ The Jungle App , der ikke er til husholdningens løbende forbrug, er omfattet af de generelle regler for fortrydelsesret. Du har derfor fortrydelsesret ved køb af køkkenredskaber og lignende produkter. 

Hvis du fortryder en aftale om køb af en eller flere produkter, som ikke er undtaget fortrydelsesret, herunder kogebøger, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen pĂĄ 14 dage fra produktets modtagelse, give os en utvetydig meddelelse herom. 

Meddelelse kan gives ved at sende os en e-mail pĂĄ [email protected] Produktet skal være afsendt til os senest 14 dage efter, at vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købet. Du skal selv afholde alle udgifter til returnering af varen.

Refundering ved manglende gennemførelse af arrangement

Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. Billetter refunderes til billetkøber, medmindre der aftales andet. Gebyrer refunderes ikke. Hvis et arrangement aflyses, sker refundering automatisk ved tilbageførsel til det betalingskort, som er anvendt ved bestilling, og billetkøberen informeres direkte via deres registrede e-mailadresse herom. Refundering sker senest 7 arbejdsdage efter arrangøren officielt har aflyst arrangementet.

Som billetformidler for arrangøren hæfter Jungle App ikke for tilbagebetaling i forbindelse med aflysning. Jungle App sørger kontraktuelt for at sikre, at arrangøren refunderer billetkøbesummen i tilfælde af aflysning, men kan ikke påtage sig noget forretningsmæssigt ansvar herfor.

Al henvendelse herom rettes til arrangøren. Information om arrangørens fulde navn, adresse, telefonnummer m.m. kan fås ved henvendelse til Jungle App.

Ansvarsbegrænsning og forbehold

Jungle App tager forbehold for eventuelle skrive- og/eller trykfejl pĂĄ indhold.

Jungle App fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i forbindelse med arrangørens levering af tjenesteydelsen/arrangementet, hvor billetten er købt hos Jungle App, medmindre andet følger af ufravigelige lovregler.

Eventuelle reklamationer eller erstatningskrav skal rettes mod arrangøren.

Ændring af betingelser

Jungle App har til enhver tid ret til at ændre disse betingelser. De gældende betingelser fremgår altid af Jungle App.

Lovvalg og værneting

Køb via Jungle App er underlagt dansk ret. Enhver tvist mellem dig og Jungle App vedrørende ovennævnte vilkår m.v. skal afgøres ved de danske domstole.

Persondatapolitik

HĂĄndtering af personoplysninger

For at kunne handle pĂĄ Jungle App skal du som minimum oplyse:

  • Navn
  • Mailadresse
  • Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke events du har købt billetter til, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Jungle App gemmer dine indtastede oplysninger om navn, telefonnummer og e-mailadresse til at danne og fremsende ordrer, betalingskvitteringer, billetter og til at kontakte kunderne i forbindelse med levering af tjenesteydelsen/arrangementet (f.eks. i tilfælde af ændringer og aflysninger).

Oplysninger afgivet til Jungle App sælges på ingen måde til tredjemand. Du giver dog samtykke til, at oplysningerne videregives til den arrangør, som er ansvarlig for arrangementet, som du køber billet til via Jungle App.

Jungle App anvender cookies og logstatistik pĂĄ hjemmesiden med det formĂĄl at optimere vores ydelser, ligesom cookies medvirker til at gøre dit besøg til en nem og god oplevelse. 

Adgang til data samt ændring, opdatering eller fjernelse af data

Som kunde har du ret til adgang til dine indsamlede datakategorier (artikel 15, 16 og 17), og du kan gøre indsigelse mod registreringen i henhold til de relevante regler i EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Ved relevant henvendelse vil vi opdatere, ændre eller fjerne personoplysninger, som vi kontrollerer, med forbehold for overtrædelse af lovgivning.

Vi kan afslĂĄ anmodninger, der uden grund gentages eller pĂĄvirker andre enkeltpersoners persondata. Alle forespørgsler vedr. dette skal rettes direkte til Jungle App via email pĂĄ [email protected]

Tak!

🌴 Team Jungle