Senest opdateret 16 Okt · 2022

Terms & Conditions

 • Indledning
   1. Jungle App er en tjeneste og platform til kuratering af og oplysning om restaurationer og hermed forbundet virksomhed. 
   2. Jungle App  er en app, som drives og ejes af Jungle Co ApS, CVR-nr. 43 52 22 48, Sankt Annæ Plads 9, kl., 1250 København K. 
   3. På Jungle App kan du følge selvstændige kokke, sommelierer og baristaers anbefalinger af spisesteder samt afholdte og kommende events. Som bruger kan du endvidere købe billetter til tjenesteydelser i form af forplejning og arrangementer såsom restaurantbesøg, gastronomiske foredrag og lign. 
   4. Jungle App fungerer som et medium mellem brugerne af appen, ovennævnte eksperter og arrangører, og skal således anses som en selvstændig, uafhængig part i forhold til samme. 
   5. Ved brug af appen accepteres samtlige betingelser angivet nedenfor.

 • Anvendelsesområde
   1. Nærværende betingelser regulerer enhver anvendelse af appen, som stilles til rådighed af Jungle App, uanset om anvendelsen af appen sker i egenskab som bruger, arrangør eller på anden vis.
   2. Jungle App forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre betingelserne. Sådanne ændringer og/eller tillæg træder i kraft, når Jungle App har informeret brugerne på behørig vis. Såfremt du fortsat vælger at bruge appen efter de ændrede betingelser, har du ved din brug af appen givet samtykke til at være bundet af de ændrede betingelser.
   3. De gældende betingelser fremgår altid af appen.

 • Adfærd 
   1. Jungle App forventer, at alle brugere opfører sig i overensstemmelse med almindelig anstændig adfærd. Herved forstås almindelig, ikke-frastødende sprogbrug, og ikke-krænkende adfærd.
   2. Jungle App ønsker, at alle brugere og arrangører har en god oplevelse ved brug af appen. Derfor ser Jungle App med stor alvor på alle henvendelser, der vedrører dårlig adfærd og/eller dårlig service. Henvendelser om stødende sprogbrug eller krænkende adfærd kan rettes til hello@thejungleapp.com
   3. Hvis Jungle App vurderer, at en bruger, ekspert eller arrangør ikke lever op til den ønskede adfærd, forbeholder Jungle App sig den fulde ret til at udelukke den pågældende bruger på ubestemt tid.
   4. Jungle App kan endvidere fjerne indhold eller oplysninger, som deles på appen, hvis Jungle App mener, at de overtræder disse betingelser, eller hvis lovgivningen kræver det.

 • Ordreafgivelse
  1. Brugeren foretager sin bestilling af billetter direkte via appen eller via Jungles hjemmeside www.thejungleapp.com.  
  2. Ved bestilling angiver du dit navn, adresse, e-mailadresse og kortoplysninger. Når betalingen er gennemført, fremsendes billetten pr. e-mail til den e-mailadresse, som du har angivet i forbindelse med bestilling.
  3. Bestillingen er bindende for brugeren og kan alene fortrydes i tilfælde omfattet af fortrydelsesretten.
  4. Gyldighedsperioden på billetten hænger sammen med arrangementets afholdelse. Dette oplyses på hjemmesiden og i appen inden køb, ligesom det er oplyst i den mail som brugeren modtager i forbindelse med et køb.
 • Betaling, priser og gebyrer 
   1. Brugeren skal i forbindelse med brugen af appen give oplysninger om det ønskede betalingskort til betaling af bestillingen. Det er en forudsætning for anvendelse af appen, at brugeren har tilknyttet et gyldigt betalingskort. 
   2. Når du anvender dit betalingskort på appen, accepterer du ligeledes de vilkår, som er gældende for benyttelse af det pågældende betalingskort. 
   3. Betalingstransaktionen sker via en bankoverførsel. Når brugeren afgiver sin bestilling, så reserveres der automatisk et beløb svarende til beløbet på bestillingsbeløbet på brugerens betalingskort. 
   4. Hvis intet andet er angivet, er priserne inklusiv moms.
   5. Hvis intet andet er nævnt, er eventuelle billetgebyrer inkluderet i prisen.
   6. De oplyste priser på billetterne inkluderer ikke evt. kortgebyr.
   7. Billetter betales ved bestilling med betalingskort. Betalingen trækkes straks på dit betalingskort, når du har gennemført din bestilling. 
   8. Følgende kort kan anvendes: Dankort, Visa/Dankort, MasterCard.

 • Fortrydelsesret
   1. I henhold til Lov 2013-12-17 nr. 1457 § 18 stk. 2, nr. 12 (Forbrugeraftaleloven) er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten, og billetten kan derfor ikke refunderes, medmindre arrangementet ikke gennemføres. Du kan altså ikke få pengene retur eller ændre dine købte billetter.
 • Refundering ved manglende gennemførelse af arrangement 
   1. Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning. Billetter refunderes til billetkøber, medmindre der aftales andet. Gebyrer refunderes ikke. 
   2. Hvis et arrangement aflyses, sker refundering automatisk ved tilbageførsel til det betalingskort, som er anvendt ved bestilling, og billetkøberen informeres direkte via deres registrede e-mailadresse herom. Refundering sker senest 7 arbejdsdage efter arrangøren officielt har aflyst arrangementet.
   3. I tilfælde af konkurs fra arrangørens side inden afholdelse af et arrangement som du har billetter til, bliver din billet refunderet.
   4. Som billetformidler for arrangøren hæfter Jungle App ikke for tilbagebetaling i forbindelse med aflysning. Jungle Co sørger kontraktuelt for at sikre, at arrangøren refunderer billetkøbesummen i tilfælde af aflysning, men kan ikke påtage sig noget forretningsmæssigt ansvar herfor.
   5. Al henvendelse herom rettes til arrangøren. 
   6. Information om arrangørens fulde navn, adresse, telefonnummer m.m. kan fås ved henvendelse direkte til Jungle App.

 • Ophør 
   1. Brugeren kan til enhver tid ændre sine brugeroplysninger via appen. 
   2. Hvis brugeren vælger at slette sin bruger på appen, betragtes aftalen som ophørt.
   3. Oplysninger som Jungle App har indsamlet om brugeren brug af appen slettes, når appen ikke er blevet anvendt i 2 år. Oplysninger om køb gennem appen gemmes som udgangspunkt i 2 år, således det harmonerer med købelovens reklamationskrav.   
   4. Visse oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis Jungle Co har et legitimt behov for oplysninger opbevares i længere tid. Dette kan eksempelvis være, når det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for at efterleve gældende lovgivning.

 • Persondatabehandling 
   1. Jungle App behandler personoplysningerne om brugerne ved deres brug af appen. 
   2. For at kunne handle på Jungle App, skal du som minimum oplyse følgende:
    1. Navn
    2. E-mail
    3. Telefon/mobilnummer
   3. Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke events du har købt billetter til, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. Bogføringslovens § 10 (Lovbekendtgørelse 2006-06-15 nr. 648), hvorefter oplysningerne slettes.
   4. Jungle App gemmer dine indtastede oplysninger om navn, telefonnummer og e-mailadresse til at danne og fremsende ordrer, betalingskvitteringer, billetter og til at kontakte kunderne i forbindelse med levering af tjenesteydelsen/arrangementet (f.eks. i tilfælde af ændringer og aflysninger).
   5. Oplysninger afgivet til Jungle App sælges på ingen måde til tredjemand. Du giver dog samtykke til, at oplysningerne videregives til den arrangør, som er ansvarlig for arrangementet, som du køber billet til via Jungle App.
   6. Adgang til data samt ændring, opdatering eller fjernelse af data:
    1. Som kunde har du ret til adgang til dine indsamlede, og du kan gøre indsigelse mod registreringen i henhold til de relevante regler i EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). 
    2. Ved relevant henvendelse vil Jungle App opdatere, ændre eller fjerne personoplysninger, som Jungle App kontrollerer, med forbehold for overtrædelse af lovgivning.
    3. Jungle App kan afslå anmodninger, der uden grund gentages eller påvirker andre enkeltpersoners persondata.

 • Cookies
   1. Jungle App anvender cookies og logstatistik på appen med det formål at optimere vores ydelser, ligesom cookies medvirker til at gøre dit besøg til en nem og god oplevelse. 
   2. Jungle App bruger logstatistik for at kunne se tendenser i, hvordan vores app bruges, så Jungle App hele tiden kan gøre den bedre.
   3. Cookies er en tekstfil, som gemmes på din enhed med det formål at huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Det er muligt at slette eller blokere cookies.

 • Ansvarsfraskrivelser 
   1. Jungle App fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for eksperter udtalelser, medmindre andet følger af præceptive lovregler.
   2. Jungle App fraskriver sig endvidre ethvert ansvar for eventuelle fejl og/eller mangler i forbindelse med arrangørens levering af tjenesteydelsen/arrangementet, hvor billetten er købt på Jungle App, medmindre andet følger af præceptiv lovregler.
   3. Eventuelle reklamationer eller erstatningskrav skal rettes direkte mod arrangøren eller eksperteren.

 • Immaterielle rettigheder
   1. Samtlige immaterielle rettigheder, der er forbundet med benyttelsen af Jungle App, tilhører Jungle App med alle rettigheder forbeholdt. Enhver brug heraf i enhver henseende er betinget af Jungle App’s forudgående samtykke.

 • Lovvalg og værneting 
   1. Nærværende betingelser, og parternes samhandel i øvrigt, er i alle henseender underlagt dansk ret.
   2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende betingelser, og parternes samhandel i øvrigt, er i alle henseender underlagt dansk ret, og skal dermed afgøres ved Københavns Byret.

 • Support 
  1. Såfremt du har brug for support, kan Jungle App kontaktes via appen eller via e-mail hello@thejungleapp.com

Copyright 2022 Jungle App Co

Instagram App Contact

CVR: 43522248
Sankt Annæ Plads 9, kld
1250 Copenhagen K